ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายศุภะ ยอดอานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-026 6618
อีเมล์ : crukcross@hotmail.com
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2553,15:35  อ่าน 1340 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสื่อการสอนระดับเขตพื้นที่การศึุกษา
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2553,15:35   อ่าน 1340 ครั้ง