โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูอนุบาลดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางอรุณี ธรรมอยู่
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2554,17:17  อ่าน 1634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น 2551
ชื่ออาจารย์ : นางอรุณี ธรรมอยู่
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2554,17:16  อ่าน 1009 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสื่อการสอนระดับเขตพื้นที่การศึุกษา
ชื่ออาจารย์ : นายศุภะ ยอดอานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2553,15:35  อ่าน 1168 ครั้ง
รายละเอียด..