ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2010
ปรับปรุง 18/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 477309
Page Views 691541
ศิษย์เก่าโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ชะแล ทองผาภูมิ
2 โรงเรียนอนุบาลดรุณารักษ์ ชะแล ทองผาภูมิ
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ชะแล ทองผาภูมิ
4 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ชะแล ทองผาภูมิ
5 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ชะแล ทองผาภูมิ
6 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ชะแล ทองผาภูมิ
7 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ท่าขนุน ทองผาภูมิ
8 โรงเรียนบ้านอูล่อง ท่าขนุน ทองผาภูมิ
9 โรงเรียนบ้านจันเดย์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ
10 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ
11 โรงเรียนวัดปรังกาสี ท่าขนุน ทองผาภูมิ
12 โรงเรียนบ้านหินแหลม ท่าขนุน ทองผาภูมิ
13 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ท่าขนุน ทองผาภูมิ
14 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า ท่าขนุน ทองผาภูมิ
15 โรงเรียนอนุบาลขื่อนเขาแหลม ท่าขนุน ทองผาภูมิ
16 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง ปิล๊อก ทองผาภูมิ
17 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
19 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
20 โรงเรียนบ้านนามกุย ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
21 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
22 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ
23 โรงเรียนบ้านดินโส สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ
24 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ
25 โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ทองผาภูมิ
26 โรงเรียนบ้านวังผาตาด หินดาด ทองผาภูมิ
27 โรงเรียนวัดหินดาด หินดาด ทองผาภูมิ 0-3453-1665
28 โรงเรียนบ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
29 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
30 โรงเรียนบ้านประจําไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
31 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
32 โรงเรียนบ้านไร่ป้า ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
33 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
34 โรงเรียนคุรุสภา ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ 034-540170
35 โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
36 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
37 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
38 โรงเรียนบ้านดงเสลา ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
39 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
40 โรงเรียนบ้านด่านแม่แฉลบ ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
41 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
42 โรงเรียนบ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
43 โรงเรียนอนุบาลเขื่อนศรีนครินทร์ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
44 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
45 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ 034-531519
46 โรงเรียนบ้านนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์
47 โรงเรียนบ้านองสิต นาสวน ศรีสวัสดิ์
48 โรงเรียนบ้านองหลุ นาสวน ศรีสวัสดิ์
49 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ นาสวน ศรีสวัสดิ์
50 โรงเรียนบ้านทุ่งนา หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์
51 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์
52 โรงเรียนบ้านสามหลัง เขาโจด ศรีสวัสดิ์
53 โรงเรียนบ้านน้ำพุ เขาโจด ศรีสวัสดิ์
54 โรงเรียนบ้านน้ำมุด แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์
55 โรงเรียนบ้านยางขาว ปรังเผล สังขละบุรี
56 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ปรังเผล สังขละบุรี 034-ุุ683054
57 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา หนองลู สังขละบุรี 034688005
58 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา หนองลู สังขละบุรี
59 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี
60 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) หนองลู สังขละบุรี
61 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม หนองลู สังขละบุรี
62 โรงเรียนบ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี
63 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ หนองลู สังขละบุรี
64 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หนองลู สังขละบุรี
65 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย หนองลู สังขละบุรี
66 โรงเรียนบ้านหินตั้ง ไล่โว่ สังขละบุรี
67 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ไล่โว่ สังขละบุรี
68 โรงเรียนบ้านพุเตย ท่าเสา ไทรโยค
69 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ท่าเสา ไทรโยค
70 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง ท่าเสา ไทรโยค
71 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ท่าเสา ไทรโยค
72 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ท่าเสา ไทรโยค
73 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ท่าเสา ไทรโยค
74 โรงเรียนบ้านพุองกะ ท่าเสา ไทรโยค
75 โรงเรียนบ้านช่องแคบ ท่าเสา ไทรโยค
76 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ท่าเสา ไทรโยค
77 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ บ้องตี้ ไทรโยค
78 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง บ้องตี้ ไทรโยค
79 โรงเรียนหลุงกัง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
80 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
81 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค 0-3459-1120
82 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
83 โรงเรียนบ้านหนองขอน ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
84 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
85 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
86 โรงเรียนบ้านเขาช้าง วังกระแจะ ไทรโยค
87 โรงเรียนบ้านเขาพัง วังกระแจะ ไทรโยค
88 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วังกระแจะ ไทรโยค
89 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วังกระแจะ ไทรโยค
90 โรงเรียนบ้านสารวัตร วังกระแจะ ไทรโยค
91 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ศรีมงคล ไทรโยค
92 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ศรีมงคล ไทรโยค
93 โรงเรียนบ้านหินดาด ศรีมงคล ไทรโยค
94 โรงเรียนบ้านยางโทน ศรีมงคล ไทรโยค
95 โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน ศรีมงคล ไทรโยค
96 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน ศรีมงคล ไทรโยค
97 โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ศรีมงคล ไทรโยค 034-531208
98 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สิงห์ ไทรโยค
99 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สิงห์ ไทรโยค
100 โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ สิงห์ ไทรโยค
101 โรงเรียนวัดปากกิเลน สิงห์ ไทรโยค
102 โรงเรียนบ้านพุปลู สิงห์ ไทรโยค
103 โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ไทรโยค ไทรโยค
104 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา ไทรโยค ไทรโยค
105 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ไทรโยค ไทรโยค
106 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ไทรโยค ไทรโยค
107 โรงเรียนบ้านแก่งจอ ไทรโยค ไทรโยค
108 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ ไทรโยค ไทรโยค
109 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ไทรโยค ไทรโยค