โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2010
ปรับปรุง 17/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 437814
Page Views 638985
ศิษย์เก่าโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ชะแล ทองผาภูมิ
2 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ชะแล ทองผาภูมิ
3 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ชะแล ทองผาภูมิ
4 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ชะแล ทองผาภูมิ
5 โรงเรียนอนุบาลดรุณารักษ์ ชะแล ทองผาภูมิ
6 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ชะแล ทองผาภูมิ
7 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า ท่าขนุน ทองผาภูมิ
8 โรงเรียนบ้านหินแหลม ท่าขนุน ทองผาภูมิ
9 โรงเรียนบ้านจันเดย์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ
10 โรงเรียนอนุบาลขื่อนเขาแหลม ท่าขนุน ทองผาภูมิ
11 โรงเรียนวัดปรังกาสี ท่าขนุน ทองผาภูมิ
12 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ท่าขนุน ทองผาภูมิ
13 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ
14 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ท่าขนุน ทองผาภูมิ
15 โรงเรียนบ้านอูล่อง ท่าขนุน ทองผาภูมิ
16 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง ปิล๊อก ทองผาภูมิ
17 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
18 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
19 โรงเรียนบ้านนามกุย ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
20 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
21 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
22 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ
23 โรงเรียนบ้านดินโส สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ
24 โรงเรียนบ้านวังผาตาด หินดาด ทองผาภูมิ
25 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ
26 โรงเรียนวัดหินดาด หินดาด ทองผาภูมิ 0-3453-1665
27 โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ทองผาภูมิ
28 โรงเรียนบ้านประจําไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
29 โรงเรียนคุรุสภา ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ 034-540170
30 โรงเรียนบ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
31 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
32 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
33 โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
34 โรงเรียนบ้านไร่ป้า ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
35 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
36 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
37 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
38 โรงเรียนบ้านดงเสลา ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
39 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
40 โรงเรียนบ้านด่านแม่แฉลบ ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
41 โรงเรียนบ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
42 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
43 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ 034-531519
44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
45 โรงเรียนอนุบาลเขื่อนศรีนครินทร์ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
46 โรงเรียนบ้านองสิต นาสวน ศรีสวัสดิ์
47 โรงเรียนบ้านองหลุ นาสวน ศรีสวัสดิ์
48 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ นาสวน ศรีสวัสดิ์
49 โรงเรียนบ้านนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์
50 โรงเรียนบ้านทุ่งนา หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์
51 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์
52 โรงเรียนบ้านน้ำพุ เขาโจด ศรีสวัสดิ์
53 โรงเรียนบ้านสามหลัง เขาโจด ศรีสวัสดิ์
54 โรงเรียนบ้านน้ำมุด แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์
55 โรงเรียนบ้านยางขาว ปรังเผล สังขละบุรี
56 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ปรังเผล สังขละบุรี 034-ุุ683054
57 โรงเรียนบ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี
58 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี
59 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย หนองลู สังขละบุรี
60 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หนองลู สังขละบุรี
61 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) หนองลู สังขละบุรี
62 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ หนองลู สังขละบุรี
63 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา หนองลู สังขละบุรี 034688005
64 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม หนองลู สังขละบุรี
65 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา หนองลู สังขละบุรี
66 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ไล่โว่ สังขละบุรี
67 โรงเรียนบ้านหินตั้ง ไล่โว่ สังขละบุรี
68 โรงเรียนบ้านพุเตย ท่าเสา ไทรโยค
69 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ท่าเสา ไทรโยค
70 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ท่าเสา ไทรโยค
71 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ท่าเสา ไทรโยค
72 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ท่าเสา ไทรโยค
73 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ท่าเสา ไทรโยค
74 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง ท่าเสา ไทรโยค
75 โรงเรียนบ้านช่องแคบ ท่าเสา ไทรโยค
76 โรงเรียนบ้านพุองกะ ท่าเสา ไทรโยค
77 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง บ้องตี้ ไทรโยค
78 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ บ้องตี้ ไทรโยค
79 โรงเรียนบ้านหนองขอน ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
80 โรงเรียนหลุงกัง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
81 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
82 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
83 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค 0-3459-1120
84 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
85 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
86 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วังกระแจะ ไทรโยค
87 โรงเรียนบ้านเขาพัง วังกระแจะ ไทรโยค
88 โรงเรียนบ้านสารวัตร วังกระแจะ ไทรโยค
89 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วังกระแจะ ไทรโยค
90 โรงเรียนบ้านเขาช้าง วังกระแจะ ไทรโยค
91 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน ศรีมงคล ไทรโยค
92 โรงเรียนบ้านหินดาด ศรีมงคล ไทรโยค
93 โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ศรีมงคล ไทรโยค 034-531208
94 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ศรีมงคล ไทรโยค
95 โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน ศรีมงคล ไทรโยค
96 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ศรีมงคล ไทรโยค
97 โรงเรียนบ้านยางโทน ศรีมงคล ไทรโยค
98 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สิงห์ ไทรโยค
99 โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ สิงห์ ไทรโยค
100 โรงเรียนวัดปากกิเลน สิงห์ ไทรโยค
101 โรงเรียนบ้านพุปลู สิงห์ ไทรโยค
102 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สิงห์ ไทรโยค
103 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ไทรโยค ไทรโยค
104 โรงเรียนบ้านแก่งจอ ไทรโยค ไทรโยค
105 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ ไทรโยค ไทรโยค
106 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ไทรโยค ไทรโยค
107 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ไทรโยค ไทรโยค
108 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา ไทรโยค ไทรโยค
109 โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ไทรโยค ไทรโยค