ฝ่ายการบัญขีและการเงิน

นางสาวรัชนาจ ว่องวัฒนวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกัลยทรรน์ ไทรสังขโกมล
เจ้าหน้าที่การเงิน