โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุทธิชัย รัตนบรรพตศรี
ผู้จัดการ

นายศุภะ ยอดอานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสโรชา ดำรงพนาวัลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยโทสัมพันธ์ พิทักษ์ภูผา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน