ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2

โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2

รายละเอียดการรับสมัคร มีดังนี้

- ระดับชั้น อนุบาล 1 อายุ 3 ปีเต็ม ไม่เกิน 16 พ.ค. 2558 (จำนวน 30 คน)
- ระดับชั้น อนุบาล 2 อายุ่ 4 ปีเต็ม ไม่เกิน 16 พ.ค. 2557 (จำนวน 60 คน)
 

หลักฐานการรับสมัคร
- รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูป 
- สำเนาใบเกิด
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา-มารดา)
- สำเนาทะบ้านบ้าน (บิดา-มารดา)
- สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรืออื่นๆ(ถ้ามี)

โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 293 ครั้ง