โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจนับจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554
     ในปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3 นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  น.ส.วิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจนับจำนวนนักเรียน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2554 เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนสำหรับการขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
       ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกทางคณะตรวจนับจำนวนนักเรียนในปีนี้่เป็นอย่่างยิ่ง  ขอองค์พระเยซูคริสต์ได้อวยพรท่านในหน้าที่การงานและครอบครัวให้มีแต่สันติสุขตลอดไป
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2554,11:09   อ่าน 1326 ครั้ง