โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงาน SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 18
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 24
หลักสูตรมัธยมศึกษา2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 15
หลักสูตรประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 15
ครูมือครูปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.38 KB 14
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2560-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 26
เอกสารสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.8 KB 772
ครูเร็ฟแนะครูไทย (ขอบคุณครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ โดย ครูเร็ฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.92 KB 155
ระเบียบสภานักเรียน (ร่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 2789
หนังสือกิจการ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 1122
หนังสือกิจการ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 1718
รายชื่อนักเรียน 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.51 KB 1455
งานนักเรียนชั้น ป.5 ระหว่าง 8-18 ม.ค 56 Unkown Document ขนาดไฟล์ 70.96 KB 255
งานนักเรียนชั้น ป.6 ระหว่าง 8-10 ม.ค 56 Unkown Document ขนาดไฟล์ 69.77 KB 286
Serial No tablet otpc Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 483 KB 1225
form Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 509.5 KB 236
สรุปการทดสอบระดับเครือข่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 163.5 KB 206
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ( 50ข้อ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414.5 KB 789
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 2819
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองประจำปีของบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 311.5 KB 298
ฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 294
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(จำนวนครู) Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 903
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 1373
ฟอร์มวิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 275.5 KB 261
ฟอร์มกรอกข้อมูลผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 571.5 KB 275
คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน 281
คู่มือการประเมินภายนอกปฐมวัย (รอบ3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 215
คู่มือการประเมินภายนอก (รอบสาม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 255
Word Document ขนาดไฟล์ 22.5 KB 279
คู่มือเรียนฟรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 306
แผนพัฒนาสถาศึกษาปี2553 RAR Archive ขนาดไฟล์ 838.56 KB 243
ธรรมนูญปี 2553-257 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 245
ผลสอบทักษาอ่านออกเขียนได้ปี 2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45 KB 247
แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา2555
วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 506 KB 255