ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรมัธยมศึกษา2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 41
หลักสูตรประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 80
ครูมือครูปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.38 KB 27
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2560-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 621
เอกสารสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.8 KB 1926
ครูเร็ฟแนะครูไทย (ขอบคุณครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ โดย ครูเร็ฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.92 KB 170
Serial No tablet otpc Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 483 KB 1236
form Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 509.5 KB 248
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ( 50ข้อ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414.5 KB 889
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 4413
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองประจำปีของบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 311.5 KB 312
ฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 34.32 KB 314
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 1389
ฟอร์มกรอกข้อมูลผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 571.5 KB 288
แผนพัฒนาสถาศึกษาปี2553 RAR Archive ขนาดไฟล์ 838.56 KB 261
ธรรมนูญปี 2553-257 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 258
ผลสอบทักษาอ่านออกเขียนได้ปี 2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45 KB 258
แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา2555
วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 506 KB 266
การประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการประเมินมาตรฐาน61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 4
เอกาสารประกันคุณภาพการศึกาา 50
รายงาน SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 33
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 51
หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 12
วัดผลประเมินผล
สรุปแนวทางการวัดผลประเมินผล 12
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลฯ หลักสูตร2551 ฉ4 14