โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลสอบทักษาอ่านออกเขียนได้ปี 2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45 KB 242
ธรรมนูญปี 2553-257 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 241
แผนพัฒนาสถาศึกษาปี2553 RAR Archive ขนาดไฟล์ 838.56 KB 238
คู่มือเรียนฟรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 301
Word Document ขนาดไฟล์ 22.5 KB 276
คู่มือการประเมินภายนอก (รอบสาม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 249
คู่มือการประเมินภายนอกปฐมวัย (รอบ3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 211
คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน 276
ฟอร์มกรอกข้อมูลผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 571.5 KB 269
ฟอร์มวิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 275.5 KB 256
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 1370
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(จำนวนครู) Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 896
ฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 289
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองประจำปีของบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 311.5 KB 295
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 2770
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ( 50ข้อ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414.5 KB 774
สรุปการทดสอบระดับเครือข่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 163.5 KB 201
form Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 509.5 KB 231
Serial No tablet otpc Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 483 KB 1220
งานนักเรียนชั้น ป.6 ระหว่าง 8-10 ม.ค 56 Unkown Document ขนาดไฟล์ 69.77 KB 281
งานนักเรียนชั้น ป.5 ระหว่าง 8-18 ม.ค 56 Unkown Document ขนาดไฟล์ 70.96 KB 250
รายชื่อนักเรียน 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.51 KB 1450
หนังสือกิจการ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 1713
หนังสือกิจการ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 1116
ระเบียบสภานักเรียน (ร่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 2784
ครูเร็ฟแนะครูไทย (ขอบคุณครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ โดย ครูเร็ฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.92 KB 149
เอกสารสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.8 KB 722
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2560-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 19
ครูมือครูปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.38 KB 9
หลักสูตรประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 11
หลักสูตรมัธยมศึกษา2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 12
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 15
รายงาน SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 13
แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา2555
วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 506 KB 249