ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรมัธยมศึกษา2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 29
หลักสูตรประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 58
ครูมือครูปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.38 KB 23
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2560-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 447
เอกสารสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.8 KB 1699
ครูเร็ฟแนะครูไทย (ขอบคุณครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ โดย ครูเร็ฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.92 KB 164
Serial No tablet otpc Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 483 KB 1232
form Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 509.5 KB 244
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ( 50ข้อ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414.5 KB 878
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 4226
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองประจำปีของบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 311.5 KB 309
ฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 34.32 KB 306
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 1385
ฟอร์มกรอกข้อมูลผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 571.5 KB 283
แผนพัฒนาสถาศึกษาปี2553 RAR Archive ขนาดไฟล์ 838.56 KB 252
ธรรมนูญปี 2553-257 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 254
ผลสอบทักษาอ่านออกเขียนได้ปี 2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45 KB 256
แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา2555
วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 506 KB 262
การประกันคุณภาพการศึกษา
เอกาสารประกันคุณภาพการศึกาา 41
รายงาน SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 27
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 44
หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 8
วัดผลประเมินผล
สรุปแนวทางการวัดผลประเมินผล 9
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลฯ หลักสูตร2551 ฉ4 11