โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรมัธยมศึกษา2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 22
หลักสูตรประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 33
ครูมือครูปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.38 KB 18
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2560-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 137
เอกสารสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.8 KB 1255
ครูเร็ฟแนะครูไทย (ขอบคุณครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ โดย ครูเร็ฟ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.92 KB 159
Serial No tablet otpc Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 483 KB 1229
form Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 509.5 KB 240
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ( 50ข้อ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414.5 KB 841
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 3233
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองประจำปีของบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 311.5 KB 302
ฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 34.32 KB 301
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 1379
ฟอร์มกรอกข้อมูลผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 571.5 KB 278
แผนพัฒนาสถาศึกษาปี2553 RAR Archive ขนาดไฟล์ 838.56 KB 247
ธรรมนูญปี 2553-257 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 249
ผลสอบทักษาอ่านออกเขียนได้ปี 2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45 KB 252
แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา2555
วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 506 KB 259
การประกันคุณภาพการศึกษา
เอกาสารประกันคุณภาพการศึกาา 21
รายงาน SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 23
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 38
หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 3
วัดผลประเมินผล
สรุปแนวทางการวัดผลประเมินผล 3
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลฯ หลักสูตร2551 ฉ4 3