โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การก่อสร้างอาคารเรียน
การก่อสร้างอาคารเรียน
ด้วยโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษามีความตั้งใจจะพัฒนาอาคารเรียนของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานรองรับ
จำนวนนักเรียนที่มากขึ้น จะสร้างอาคารเรียน ขนาด3 ชั้น 12 ห้องเรียน
ท่านสามารถให้การสนับสนุนโดย โอนเงินเข้าบัญชี ก่อสร้างโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา