โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารที่เกี่ยวข้องระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.68 KB