โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2554
ข้อมูลนักเรียน สถิติ
สถิตินักเรียน
 
พ.ศ. ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
2508
2509
2510