ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 ทัศนศึกษานักเรียน ป.1-ม.3
07 ก.ย. 61 แข่งขันวิชาการ (เด็กทุนขององค์กรต่างๆ)
20 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 61 ถึง 15 ส.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
10 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
26 ก.ค. 61 นมัสการถวายพระพร ร.10
02 ก.ค. 61 พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ชุดลูกเสือ
27 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่
27 มิ.ย. 61 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
07 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู
หอประชุมโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
07 มิ.ย. 61 เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2561
จัดเลือกตามคูหาแยกตามหน่วยเลือกตั้ง
หอประชุมโรงเรียนย
01 มิ.ย. 61 สัปดาห์ฟื้นฟูชีวิต
31 พ.ค. 61 สัปดาห์ฟื้นฟูชีวิต
31 พ.ค. 61 วันงดสูบบุหรี่โลก
จัดกิจกรรม แทรกไปกับ กิจกรรมค่ายฟื้นฟูชีวิตประจำปีการศึกษา 2561
30 พ.ค. 61 สัปดาห์ฟื้นฟูชีวิต
25 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา
24 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นป.4-ป.6
23 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3
22 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน แล้วพบครูประจำชั้นตามห้องเรียน
หอประชุมโรงเรียน
14 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561