โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 100,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นห้องน้ำสำหรับแผนกอนุบาล ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนฺแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย