โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ในอาคารประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้ ห้องผู้อำนวยการ,ห้องผู้จัดการ.ห้องการเงินการยบัญชี ห้องวิชาการ,ห้องธุรการ