โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 38 คน
ชื่อ-นามสกุล : Sunasa (สา)
ปีที่จบ :   รุ่น :
ที่อยู่ :
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ : sunisanaa@hotmail.co​m
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Salisa Saisang (ษา)
ปีที่จบ :   รุ่น :
ที่อยู่ :
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ : ying sarisa@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จินดา ธาตุทอง (ไช)
ปีที่จบ : 41   รุ่น : ๒๒
ที่อยู่ : o8i
เบอร์มือถือ : 22202
อีเมล์ : paw.ehwa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มิเรียม ยอดอานนท์ (เจ๊)
ปีที่จบ : ป.6   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 74 ม.5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
เบอร์มือถือ : 088-4534154
อีเมล์ : yod-a-nont@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นรินทร์ ปิงมูล (โต้โม่)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 39
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0903872098
อีเมล์ : narin9966@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รินพร เสดวงชัย (พริก)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 38
ที่อยู่ : โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
เบอร์มือถือ : 0884543382
อีเมล์ : baiploo2538@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เสาวนีย์ พิทักษ์ภูผา (ฝ้าย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 38
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ึ 79/4 หมู่ 6
เบอร์มือถือ : 0870611471
อีเมล์ : tingtong-violin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นับพร เสดวงชัย (พุ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 84/2 ม.5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0852228260
อีเมล์ : tualek1997@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ้งทิพย์ แสนสำราญทองผา (ริน)
ปีที่จบ : ป.6   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 47 ม. 7 ต. หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0847584736
อีเมล์ : rungthip@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สงวน พิทักษ์ภูผา (ไพร)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 41
ที่อยู่ : 79/4 หมู่6
เบอร์มือถือ : 0870611471
อีเมล์ : dechayut@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปุญญพัฒน์ ศิริวัฒนาพิเชษญ์ (กล้วยไข่)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 90 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0806520166
อีเมล์ : mr_satan3@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ชาติชาย อัคนียาน (น้องสาม)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 122 ม.7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0901417093
อีเมล์ : koonkru3@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม