โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 38 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุรศักดิ์ บูวอ (โย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 43
ที่อยู่ : 57/2 ม.5 ต.วังกระแจ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0806502138
อีเมล์ : surasuk2716@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นส.สุนารี มวลพฤกษา (น้องโซ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 90 หมู่1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
เบอร์มือถือ : 0912672414
อีเมล์ : sunareemuanpruksa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนุพงศ์ ใจหาญ (โลตัส)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 74/2 ม.6 ต.หนองลู อ. สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0828036448
อีเมล์ : tus.anopung@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุชาติ ทรงเผ่า (แจ๊ค)
ปีที่จบ : 2519-2520   รุ่น : =
ที่อยู่ : ปทุมธานี
เบอร์มือถือ : 0830695107
อีเมล์ : msogphao@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กมลรัตน์ ทองผากนก (นู๋อ้วน)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 9หมู่ 4 ต. ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0904056461
อีเมล์ : ko_mo_ro@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : somchai (chai)
ปีที่จบ : .....   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 0895395309
เบอร์มือถือ : 0895395309
อีเมล์ : somchai1234@yahoo.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัตนา ศิลาทอง (หนูนา)
ปีที่จบ : 48   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 24/4 หมู่ 4 ต ปิล๊อก อ ทองผาภูมิ จ กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0813784237
อีเมล์ : nunar@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติชาย สังขเกรียงไกร (วี)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 31/1หมู่2ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เบอร์มือถือ : 0807947235
อีเมล์ : tydragon@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รังสรรค์ สังขเกรียงไกร (คิดตี้)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 31/1หมู่2ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เบอร์มือถือ : 084 3643947
อีเมล์ : tydragon@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ สอนมี (ส้มโอ)
ปีที่จบ : ป.6   รุ่น : 31
ที่อยู่ : 38 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0884528558
อีเมล์ : par_taro@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นนทรี สีมา (ยุ้ย)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 38/2 ม5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0895514402
อีเมล์ : jooojob_yuy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Somchai Tumrongthaisakul (ชาย)
ปีที่จบ :   รุ่น : 22
ที่อยู่ :
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ : somchai1234@yahoo.co​.th
รายละเอียดเพิ่มเติม