ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สมชาย ธำรงไทยสกุล (พี่ชาย)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 22
อีเมล์ : somchai1234@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : www.aims.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : www.aims.ac.th
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการการโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 195 หมู่ 3 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 พ.ย. 2559,14:01 น.   หมายเลขไอพี : 58.97.109.91


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล