โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 38 คน
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุนารี มวลพฤกษา (น้องโซ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 180/1 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0979593654
อีเมล์ : sunareeopas@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา ศิลาทอง (หนูนา)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 24/4 ม.4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 71240
เบอร์มือถือ : 0813784237
อีเมล์ : nunar@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมชาย ธำรงไทยสกุล (พี่ชาย)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 145 หมู่ 6 บ้านซับประดู่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
เบอร์มือถือ : 0895395309
อีเมล์ : somchai1234@yahoo.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมชาย ฤทธิ์สะอาด (ชาย)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น :
ที่อยู่ : 355 ม.5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0631525881
อีเมล์ : somchai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ลัดดาวัลย์ กันติกาเรืองรุ่ง (ลัด)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 43
ที่อยู่ : ห้วยมาลัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : orasaanhi@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งอรุณ ผาภูมิสุโข (รุ่ง)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 43
ที่อยู่ : ห้วยมาลัย
เบอร์มือถือ : 0852037112
อีเมล์ : rongaron457.1@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรพินท์ - (พิน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : -
ที่อยู่ : 50/ช หมู่5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : orrapinpin0926503657@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นสรปพรรณ ทรัพย์ธรรมชาติ (กิ๊ฟ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 108/7 ม.7 ต.หนองลู อ.สังขละเบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
เบอร์มือถือ : 080-6205649
อีเมล์ : adddy-999@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กรรณอกา จิตผ่องแท้ (กัน)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 48 ม. 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71900
เบอร์มือถือ : 0953058944
อีเมล์ : kanlove.2535@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิริกัลยา พระคุณวิเศษ (จิ๊ดจิ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 59/2 ม.6 ซ.2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0813727200
อีเมล์ : jidkyi@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Phaw Mu Nar (ไข่)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 35
ที่อยู่ : Esser ave. 236 Buffalo, New York. 14207 U.S.A.
เบอร์มือถือ : 7168771070
อีเมล์ : phaw-munar.17@houghton.edu
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : แฟรงค์ มาติน (gunzo)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 38
ที่อยู่ : ประเทศไทย
เบอร์มือถือ : ---------------------
อีเมล์ : iheam_2298@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม